بایگانی

نویسنده: kimia

مطالب آموزشی

ویژگی نمونه اصل اسلیمینگ قرمز

اسلیمینگ قرمز نسخه سوم کپسول های لاغری شرکت Horun است که با مدل آبی و سبز متفاوت است. تفاوت اسلیمینگ قرمز با مدل های دیگر ترکیب مختلف محتویات کپسول های ۲ قوطی آن است. اسلیمینگ قرمز هم ۵۰ عدد کپسول دارد اما باید در روز ۲ عدد مصرف شود.

3 سال قبل
1 6 7 8